entete logo


H Αθηνά ο Δίας

Αthina Odiαs PhD
Μέθοδος προσωπικής υποστήριξης

( coaching )

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Όπως κάθε πτυχιούχος του coaching, είμαι ειδικευμένη σε ορισμένους τομείς σχετικούς με το κύριο "επάγγελμά" μου. Η προσέγγιση μιας τέτοιου είδους καθοδήγησης είναι συμπληρωματική των άλλων.


Ενώ ο δρόμος ζωής θα κάνει ξεκάθαρη την ανάγκη να ρυθμίσετε τα έξοδά σας, η προσωπική υποστήριξη (coaching) θα σας διαφωτίσει συγκεκριμένα για τους τρόπους με τους οποίους θα αποφύγετε να μοιάσετε στον άσωτο υιό.

Τα πεδία δραστηριότητας:αντιμετώπιση του πένθους, επαγγελματικός αναπροσανατολισμός (όχι τεστ ικανοτήτων) προς ένα επάγγελμα καταλληλότερο και σε σχέση με την πορεία σας, κατάρτιση προγράμματος, οργάνωση των οικονομικών, επιβεβαίωση της προσωπικότητας, εξισορρόπηση επαγγελματικής -προσωπικής ζωής, προσωπική, πνευματική υποστήριξη (coaching).

Έρχεστε έχοντας ένα πρόβλημα να ρυθμίσετε (προσδιορισμός αντικειμένου), καταλήγουμε σ'αυτό που επιθυμείτε να αλλάξετε (προσανατολισμός των ασκήσεων) και σας δίνω τα μέσα να το επιτύχετε (η αποστολή σας). Μην ξεχνάτε ότι εσείς κάνετε τη μεγαλύτερη προσπάθεια!


Ουδείς μπορεί να αλλάξει, αν δεν το επιθυμεί πραγματικά.


Οι συνεδρίες διαρκούν 30' έως 45' λεπτά την εβδομάδα ή μία ώρα έως 90' λεπτά κάθε 15 ημέρες. Μέσα που χρησιμοποιούνται: ηχογράφηση, επαναδιατύπωση, μουσική, χαλάρωση, γραφική ύλη (παρέχεται).

Η διάρκεια μπορεί να είναι σύντομη (λιγότερο από 7 συνεδρίες), μέτρια (7-12) ή μεγαλύτερη (όχι μεγαλύτερη από 24, δηλαδή λίγο λιγότερο από 6 μήνες). Περαιτέρω, πρόκειται μάλλον για πρόβλημα ψυχολογικό ή ψυχιατρικό που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Ο χρόνος ορίζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας, για δε τα μακρόχρονα διαστήματα υπογράφεται έγγραφη συμφωνία. Συνεπεία της πίεσης του ωραρίου, κάθε συνεδρία που ματαιώνεται πριν από λιγότερο από 48 ώρες, χρεώνεται (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων), και ο χρόνος κάθε καθυστέρησης περικόπτεται από τον χρόνο της επίσκεψης.


Τιμή: τα 30 λεπτά: 80 ευρώ ή 1 ώρα: 160 ευρώ


Η πρώτη συνεδρία είναι πάντοτε δωρεάν (εκτίμηση των αναγκών) και μπορεί να διαρκέσει 30' έως 60' λεπτά ακόμη και 90' λεπτά σε σπάνιες περιπτώσεις.


Προσοχή: από την δεύτερη συνάντηση (εάν υπάρχουν τρεις ή περισσότερες), η πληρωμή γίνεται εκ των προτέρων. Επομένως, στην αρχή της δεύτερης συνάντησης, θυμηθείτε να προβλέπετε το αναγκαίο ποσό τόσο για την τρέχουσα όσο και για την τρίτη. Κατά την επόμενη, θα εξοφλήσετε την τέταρτη (αν υπάρξει), κτλ.


Απόδειξη :παρέχεται μετά από κάθε συγκέντρωση, αρκεί να την ζητήσετε ή μετά από ένα σύνολο συναντήσεων καθορισμένο εκ των προτέρων.Προσοχή: Στο πλαίσιο μιας επίσκεψης είτε πρόκειται για επιτόπια είτε εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου), θα πρέπει να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε απταίστως αμερικανικά αγγλικά ή γαλλικά (που είναι η μητρική μου γλώσσα). Θα πρέπει να είστε επίσης σε θέση να καταλαβαίνετε τις αποχρώσεις του λεξιλογίου όταν θα σας μιλώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κόσμο του αόρατου. Αν δε γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "οδηγός" ή η έννοια των "περασμένων ζωών" στην γλώσσα του Οδυσσέα Ελύτη, θα σας παρακαλούσα να μην με επισκεφτείτε ή να έρθετε με έναν διερμηνέα (με δική σας χρέωση) για την επίσκεψη.